Fondsledelse

Fondsledelse

Principper for god fondsledelse i Stibo-Fonden

Stibo-Fondens vigtigste opgave er at være ejer af Stibo-virksomhederne. Som det hedder i fondens fundats, skal fonden "medvirke til at sikre en fast, kyndig og initiativrig ledelse" af virksomhederne og medvirke til at sikre virksomhedernes "fortsatte konsolidering og udvikling" og "i det hele yde enhver mulig indsats" for, at virksomhederne "opretholdes og bevarer den størst mulige anseelse under den højst opnåelige tekniske standard".

Det er fondens politik, at det meste af det overskud og den likviditet, der skabes i virksomhederne, bliver i virksomhederne for at sikre det finansielle grundlag for virksomhedernes fortsatte udvikling. Derfor er fonden tilbageholdende med at trække udbytte ud af virksomhederne. Denne politik indebærer, at der er relativt beskedne midler til uddeling. Disse midler uddeles i overensstem-melse med fundatsen til støtte af videnskabelig forskning, til løsning af sociale og kulturelle opgaver og til formål, der kan gavne dansk erhvervslivs trivsel. I de senere år er uddelinger især gået til kulturelle og sociale formål. I det seneste regnskabsår udgjorde uddelingerne 1.300 t.kr. Heraf er ca. 140 t.kr. ydet i støtte til 2 ph.d.-studerende, se endvidere menupunktet "IT-rejsestipendium".
Fondsbestyrelsen har overvejet principper for god selskabsledelse i fondsejede virksomheder og er indstillet på at leve op til principperne. Det er fondens politik, at der ikke må være personsammenfald mel¬lem fondsbestyrelse, bestyrelsen i driftsselskaber og direktion for at styrke uafhængighed og mulighed for kontrol. Fondsbestyrelsen ønsker et informationsniveau om virksomheden på mindst det niveau, aktionærer og analytikere har i børsnoterede virksomheder. Det sikres ved, at selskabsledelsen hvert kvartal rapporterer skriftligt og mundtligt om virksomheden til fondsbestyrelsen.
Der er en aldersgrænse på 70 år for fondsbestyrelsens medlemmer. Fra 2013 kan bestyrelsesmedlemmer ikke genvælges, når de har været medlemmer af bestyrelsen i 12 år.
Stibo-Fonden har et mål om, at mindst et bestyrelsesmedlem skal være kvinde inden 2018. Status er nu, at ingen af medlemmerne i bestyrelsen i Stibo-Fonden er kvinde.
 
 

Stibo-Fondens bestyrelse 

Stibo-Fondens bestyrelse udgøres af:

Ebbe Malte Iversen (formand), født 1951, og har været medlem af fondsbestyrelsen siden januar 2013. Ebbe Malte Iversen er blevet genvalgt i 2017 og anses for at være uafhængig.
Årligt honorar fra Stibo-Fonden udgør kr. 150.000.
 
Ebbe Malte Iversen er adm. direktør i Per Aarsleff A/S og er ingeniøruddannet med ledelseserfaring fra børsnoteret virksomhed.
Erfaring med organisationsudvikling, strategiudvikling og generel praktisk ledelse.
Øvrige ledelseshverv:
  • Dansk Byggeris eksportsektion (bestyrelsesformand)
  • Dansk Projekteksport Netværk (bestyrelsesformand)
  • egetæpper (bestyrelsesformand)
 
Morten Reignald Pedersen (næstformand), født 1968, og har været medlem af fondsbestyrelsen siden april 2014. Morten Reignald Pedersen er på valg i 2018 og anses for at være uafhængig.
Årligt honorar fra Stibo-Fonden  udgør kr. 90.000.
 
Morten Reignald Pedersen er tidligere vicekoncernchef hos Falck A/S og er uddannet Bsc (økonomi og administration) og var økonomidirektør for Falcks Redningskorps og finansdirektør for Falck A/S, inden han i 2008 blev udnævnt til vicekoncernchef. Tidligere har Morten Reignald Pedersen været bl.a økonomidirektør for York International, Marine Division.
 
 
Carsten Nygaard Knudsen, født 1961, og har været medlem af fondsbestyrelsen siden januar 2017. Carsten Nygaard Knudsen er på valg i 2021 og anses for at være uafhængig.

Årligt honorar fra Stibo-Fonden udgør kr. 60.000.

Carsten Nygaard Knudsen er valgt i et antal bestyrelser og er uddannet HD og MBA suppleret med en række internationale ledelseskurser. Carsten Nygaard Knudsen var op til december 2014 administrerende direktør i Esko bvba.

Fra 2000 til 2003 var han koncern CFO i ISS A/S. Han startede sin karriere i AP Møller/Maersk hvor han over en 13-årig periode bestred en række stillinger.

 

Jakob Røddik, født 1975, og har været medlem af fondsbestyrelsen siden januar 2018. Jakob Røddik er på valg i 2022 og anses for at være uafhængig.

Årligt honorar fra Stibo-Fonden udgør kr. 60.000.

Jakob Røddik er juridisk direktør og direktør for ejendomsudvikling i Dansk Supermarked Group samt uddannet advokat.

Øvrige ledelseshverv bl.a.:

  • Købmand Ferdinand Sallings Mindefond (bestyrelsesmedlem)
  • Dansk Retur System A/S (bestyrelsesmedlem)
  • F. Salling A/S (bestyrelsesmedlem)
  • Dansk Supermarked Ejendomme A/S (bestyrelsesmedlem)
  • D. S. Forsikring A/S (bestyrelsesformand)