Ansøgninger & donationer

Ansøgninger & donationer

Stibo-Fonden yder – jf. fondens vedtægter - donationer til:

  1. Støtte til videnskabelig forskning.
  2. Støtte til løsning af sociale, kulturelle og andre samfundsgavnlige opgaver.
  3. Støtte til institutioner, foretagender eller personer, hvis virksomhed af fondens bestyrelse skønnes at have betydning til gavn fordansk erhvervslivs trivsel.
  4. Uddeling af hædersgaver til fremragende forskere eller kunstnere eller andre, som efter bestyrelsens skøn ved deres indsats har gjort sig fortjent til en sådan påskønnelse eller opmuntring eller hjælp til yderligere indsats.

Ansøgninger om donation bedes venligst sendt elektronisk til Stibo-Fonden på mailadressen: donation@stibo.com.

Ansøgninger til fonden skal indeholde en projektbeskrivelse med angivelse af ønsket donationsbehov samt et budget herfor.

Fonden uddeler ikke studielegater.

Fonden har i regnskabsåret 2016/17 ydet donationer til følgende professionelle forsknings-, kulturelle- og samfundsgavnlige projekter:  Aarhus Universitet, Vilhelmsborg Festspil, Den Jyske Opera, Sct. Clemens Drengekor, Globen Sport, World Robot Olympiad, Vor Frue Kirke, Aarhus 2017 Kulturby, Museum Ovartaci, ARoS, Grundskolernes Akademi, Matematikcenter, Unge Forskere (Astra), Aarhus Bach-Selskab og Unleash.

I alt er der i regnskabsåret 2016/17 ydet donationer for 1.300 t.kr.