Fondsledelse

Fondsledelse

Principper for god fondsledelse i Stibo-Fonden

Stibo-Fondens vigtigste opgave er at være ejer af Stibo-virksomhederne. Som det hedder i fondens fundats, skal fonden "medvirke til at sikre en fast, kyndig og initiativrig ledelse" af virksomhederne og medvirke til at sikre virksomhedernes "fortsatte konsolidering og udvikling" og "i det hele yde enhver mulig indsats" for, at virksomhederne "opretholdes og bevarer den størst mulige anseelse under den højst opnåelige tekniske standard".

Det er fondens politik, at det meste af det overskud og den likviditet, der skabes i virksomhederne, bliver i virksomhederne for at sikre det finansielle grundlag for virksomhedernes fortsatte udvikling. Derfor er fonden tilbageholdende med at trække udbytte ud af virksomhederne. Denne politik indebærer, at der er relativt beskedne midler til uddeling. Disse midler uddeles i overensstem-melse med fundatsen til støtte af videnskabelig forskning, til løsning af sociale og kulturelle opgaver og til formål, der kan gavne dansk erhvervslivs trivsel. I de senere år er uddelinger især gået til kulturelle og sociale formål. I det seneste regnskabsår udgjorde uddelingerne 1.464 t.kr. Heraf er ca. 800 t.kr. ydet i støtte til 11 ph.d.-studerende, se endvidere menupunktet "IT-rejsestipendium".
Fondsbestyrelsen har overvejet principper for god selskabsledelse i fondsejede virksomheder og er indstillet på at leve op til principperne. Det er fondens politik, at der ikke må være personsammenfald mel¬lem fondsbestyrelse, bestyrelsen i driftsselskaber og direktion for at styrke uafhængighed og mulighed for kontrol. Fondsbestyrelsen ønsker et informationsniveau om virksomheden på mindst det niveau, aktionærer og analytikere har i børsnoterede virksomheder. Det sikres ved, at selskabsledelsen hvert kvartal rapporterer skriftligt og mundtligt om virksomheden til fondsbestyrelsen.
Der er en aldersgrænse på 70 år for fondsbestyrelsens medlemmer. Fra 2013 kan bestyrelsesmedlemmer ikke genvælges, når de har været medlemmer af bestyrelsen i 12 år.
Stibo-Fonden har et mål om, at mindst et bestyrelsesmedlem skal være kvinde inden 2018. Status er nu, at ingen af medlemmerne i bestyrelsen i Stibo-Fonden er kvinde.
 
 

Stibo-Fondens bestyrelse 

Stibo-Fondens bestyrelse udgøres af:

Ole P. Kristensen (formand), 69 år og har været medlem af fondsbestyrelsen siden 1998 og blev senest genvalgt i 2012. Som følge af sit mangeårige virke i fondsbestyrelsen anses Ole P. Kristensen ikke for at være uafhængig.
Honorar modtaget fra Stibo-fonden vedrørende regnskabsåret 2014/15 udgør 160 t.kr.
Ole P. Kristensen er tidligere professor i statskundskab og tidligere koncerndirektør og direktør. Direktørerfaring fra det private er-hvervsliv og staten.
Øvrige ledelseshverv:
  • Formand for Riisfort Fonden
  • Medlem af bestyrelsen for CEPOS
 
Ebbe Malte Iversen (næstformand), 64 år og har været medlem af fondsbestyrelsen siden januar 2013. Ebbe Malte Iversen er på valg i 2017 og anses for at være uafhængig.
Honorar modtaget fra Stibo-Fonden vedrørende regnskabsåret 2014/15 udgør 80 t.kr.
Ebbe Malte Iversen er adm. direktør i Per Aarsleff A/S og er ingeniøruddannet med ledelseserfaring fra børsnoteret virksomhed.
Erfaring med organisationsudvikling, strategiudvikling og generel praktisk ledelse.
Øvrige ledelseshverv:
  • Dansk Byggeris eksportsektion (bestyrelsesformand)
  • Dansk Projekteksport Netværk (bestyrelsesformand)
  • egetæpper (bestyrelsesformand)
 
Niels Skovgård Larsen, 68 år og har været medlem af fondsbestyrelsen siden 2010 og blev senest genvalgt i 2014. Niels Skovgård Larsen anses for at være uafhængig.
Honorar modtaget fra Stibo-Fonden vedrørende regnskabsåret 2014/15 udgør 80 t.kr.
Niels Skovgård Larsen er advokat (H) og partner hos Abel & Skovgård Larsen. Niels Skovgård Larsen beskæftiger sig med insolvens og rekonstruktion, overdragelse af fast ejendom, rets- og voldgiftssager samt virksomhedsoverdragelse (M&A).
 
Morten Reignald Pedersen, 47 år og har været medlem af fondsbestyrelsen siden april 2014. Morten Reignald Pedersen er på valg i 2018 og anses for at være uafhængig.
Honorar modtaget fra Stibo-Fonden vedrørende regnskabsåret 2014/15 udgør 80 t.kr.
Morten Reignald Pedersen er vicekoncernchef hos Falck A/S og er uddannet Bsc (økonomi og administration) og var økonomidirektør for Falcks Redningskorps og finansdirektør for Falck A/S, inden han i 2008 blev udnævnt til vicekoncernchef. Tidligere har Morten Reignald Pedersen været bl.a økonomidirektør for York International, Marine Division.